Polityka prywatności

Polityka prywatności / Cookies

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Użytkowników jest dla Nas bardzo ważna. Polityka prywatności określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników serwisu edoctor.com.pl

 • Przetwarzając dane Użytkowników kierujemy się następującymi zasadami:
 • nie zbieramy więcej informacji niż jest nam potrzebne do świadczenia Usług;
 • nie wykorzystujemy danych do celów innych niż wymienione w niniejszej Polityce Prywatności;
 • nie przechowujemy danych dłużej, niż jest to potrzebne;
 • nie ujawniamy danych podmiotom trzecim w sytuacjach innych niż wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.

DEFINICJE

 • Administrator- Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia są przetwarzane przez Tomasza Bonara prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Specjalistyczny Gabinet Lekarski Wojciech Deroń” w Łodzi (91-728) przy ul. Telefoniczna 23H/6, NIP: 7251861789, REGON: 101684167.
 • Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
 • Serwis – internetowy serwis prowadzący usługi medyczne i sklep internetowy udostępniony pod jednym adresem internetowym www.edoctor.com.pl
 • Urządzenie -elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane osobowe?
 • Jeśli odwiedzając stronę www.edoctor.com.pl nie zdecydujesz się założyć konta w serwisie lub skontaktować się z nami poprzez formularze kontaktowe dostępne na naszej stronie internetowej, wówczas nie przetwarzamy żadnych informacji na Twój temat, z wyjątkiem adresu IP. Utrwalenie Twojego adresu IP jest niezbędne ze względów technicznych związanych z administrowaniem naszymi serwerami. Twój adres IP zostanie wykorzystany przez nas również do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o Tobie (np. dotyczących miejsca, z którego łączysz się ze stronami Serwisu). Nie jesteśmy jednak w stanie zidentyfikować Cię na podstawie samego adresu IP.
 • Dane zbierane podawane przy korzystaniu z formularzy kontaktowych dostępnych w serwisie www.edoctor.com.pl są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu komunikacji z Tobą. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia Twojego zapytania.
 • Dane osobowe, które podajesz w formularzu rejestracyjnym przy zakładaniu konta w serwisie www.edoctor.com.pl będą przetwarzane w celu założenia Twojego profilu, organizowania wymiany informacji między Tobą a Portalem oraz innymi użytkownikami serwisu na zasadach określonych w Regulaminie, a także – w przypadku, jeśli złożysz reklamację – w celu ich rozpatrywania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zawarta z Administratorem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Odmowa ich podania lub podanie danych nieprawidłowych uniemożliwi korzystanie z usług Portalu.
 • Dane osobowe, które pozyskujemy w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług telemedycznych będą przetwarzane w celu wykonywania zawartej z Tobą umowy oraz w celu wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zawarta z Administratorem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingowym. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, związany z reklamą naszych usług.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 • Jeżeli zdecydujesz się założyć konto w serwisie edoctor.com.pl będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez cały okres korzystania z naszego serwisu oraz – po usunięciu Twojego konta – przez okres przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem przez Ciebie z portalu określony w przepisach prawa.
 • Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z usług telemedycznych będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe pozyskane w związku z udzielaniem świadczeń telemedycznych przez określonych w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta okres archiwizacji dokumentacji medycznej. Po jego upływie Twoje dane zostaną usunięte.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingowym do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, jednak nie dłużej niż do momentu usunięcia Twojego konta z portalu.

STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

 • Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
 • Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
 • Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 • Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 • Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
 • Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

 • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.